let your mind flow

מצופים לוואטסו

מצופים במידות למכירה

Watsu floaters

קיימים מצופים בשלושה גדלים:
קטן רוחב 4 ס"מ – 60₪
בינוני רוחב 7 ס"מ – 70₪
גדול רוחב 11 ס"מ – 80₪

ניתן לאסוף את המצופים ממושב בני עטרות.
או במשלוח בדואר בתוספת 30 שח.

סוג הטיפול

סוגי הטיפולים הניתנים

שיטות טיפול

טכניקות הטיפול המועברות